ANBI

De Heemsteedse Reddingsbrigade heeft een ANBI status. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instellingen'. De ANBI status van onze vereniging geeft een belastingvoordeel voor degenen die ons schenkingen doen. Kijk voor meer informatie over belastingvoordeel bij schenkingen op de site van de belastingdienst.
Wilt u ons een schenking doen? Kijk dan op onze schenken en doneren pagina.
 

1. Naam van de instelling
Heemsteedse Reddingsbrigade

2. RSIN
815701755

3. Postadres
Postbus 268
2100 AG Heemstede

4. Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het bevorderen en faciliteren van de beoefening van de onderwatersport. Leden worden geacht, de in nood verkerende medemens naar beste weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht worden het eigen leven in de waagschaal te stellen.

5. Hoofdlijnen beleidsplan
Zie de Statuten, Huishoudelijk reglement en de Jaarplannen.

6. Bestuursfuncties en namen bestuurders
Zie Contact

7. Beloningsbeleid
Niet van toepassing.

8. Activiteiten
Wij geven opleidingen in het zwembad en ons clubhuis in Heemstede in zwemmend redden, wedstrijdploeg, trimzwemmen, varend redden en onderwaterhockey. Op het water verzorgen wij opleidingen voor varend redden. Dit alles onder leiding van verantwoordelijke technische commissies en deskundige opgeleide instructeurs. Daarnaast worden ook andere activiteiten, zoals kamp, voor met name de jeugdleden georganiseerd.
Daarnaast verlenen we veiligheidsondersteuning op en nabij het water bij diverse activiteiten in de regio en daarbuiten, zoals het beveiligen van publieksevenementen met reddingboten en EHBO-ers. Ook kan de reddingsbrigade landelijk en regionaal ingezet ingezet worden bij calamiteiten, hoogwater- en watersnoodrampen, veelal op verzoek van politie, brandweer of andere overheidsorganisaties, zoals de veiligheidsregio. 
Zie ook de Jaarverslagen.

9. Financiƫle Verantwoording
Zie FinanciĆ«n.