EHBO
18-02-2017

Afgelopen 3 maanden zijn er weer 40 EHBO’ers bezig geweest om tijdens verschillende lessen te leren en te oefenen met mogelijke ongevallen/bedreigingen die je als EHBO’er tegen zou kunnen komen. Zo is het reanimeren en het bedienen van een AED aan bod gekomen, maar ook het handelen bij een epilepsieaanval, iemand die te lage suikers heeft bij suikerziekte en het behandelen van snijwonden. Het handelen werd allemaal onderbouwd en uitgelegd aan de hand van de theorie die op dat moment aan bod komt. Net als andere jaren werd er ook dit jaar geoefend met een lotus. Zij speelde ongevallen en ziektebeelden zo reëel mogelijk na, waarbij de cursisten dan zo goed mogelijk het slachtoffer moesten helpen/behandelen. Alle 40 deelnemers zijn door instructeur Frits Willems bekwaam geacht en zo hebben wij binnen de vereniging 40 mensen met een geldig EHBO diploma.

Begin maart starten 9 jeugdleden met de basiscursus EHBO. Wij hopen dat zij ook hun diploma zullen behalen zodat wij 49 EHBO’ers binnen de vereniging hebben.

Geïnteresseerd om ook het EHBO diploma te halen? Of meer informatie? Mail dan naar: EHBO@heemsteedsereddingsbrigade.nl of spreek Thom van der Geest aan op een zaterdag aan in het zwembad.